Kontakt

VOCH s.r.o.
Novomestská 796/4
907 01 Myjava

vochsro@gmail.com 
www.voch.sk

Vladimír Ochodnický - konateľ
mob.: 0905 849 627